Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่/ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย ขอความร่วมมือในการชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำ... (30 ต.ค. 2560)  
เรื่องการมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วในการบริการประชาชน (30 ต.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำร... (30 ต.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย ให้เจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอย... (30 ต.ค. 2560)
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน2 (30 ต.ค. 2560)
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน (30 ต.ค. 2560)
กำหนดวันให้ชำระภาษีป้าย ประจำปี 2561 (30 ต.ค. 2560)
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บภาษี/ตามแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบ... (25 ก.ย. 2560)
แผนการดำเนินงานกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เดือนกันยายน พ.ศ... (01 ก.ย. 2560)
แผนการดำเนินงานกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เดือนสิงหาคม พ.... (01 ส.ค. 2560)
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (27 มิ.ย. 2560)
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (03 พ.ค. 2560)
สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภ... (27 เม.ย. 2560)
สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (27 เม.ย. 2560)
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) (27 เม.ย. 2560)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (03 เม.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (06 ก.พ. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบล... (06 ก.พ. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงสร้าง บทบาท ภารกิจ อ... (04 ม.ค. 2560)
ประกาศ กำหนดวันให้ชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๐ (31 ต.ค. 2559)
Responsive image
• ♦♦ ข่าวกิจกรรม ♦♦ •

ภาพกิจกรรมออกรับซื้อขยะ ... (29 ก.ย. 2560)  

กิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเพื... (28 ก.ย. 2560)  

กิจกรรมรักษาความสะอาดถนนส... (27 ก.ย. 2560)  

ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภา... (25 ก.ย. 2560)

การตรวจประเมินการพัฒนาและ... (22 ก.ย. 2560)

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เข้... (19 ก.ย. 2560)

โครงการสานต่อเศรษฐกิจพอเพ... (14 ก.ย. 2560)

เทศบาลตำบลโซ่พิสัย เข้าร... (18 ส.ค. 2560)

กิจกรรมทำความสะอาดถนนสายห... (18 ส.ค. 2560)

16 กันยายน 2559 เทศบาลตำ... (30 ก.ย. 2559)

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ... (25 ก.ค. 2559)

จดหมายข่าวฉบับที่ 4 (25 พ.ค. 2559)

จดหมายข่าวฉบับที่ 3 (25 พ.ค. 2559)

ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 25... (21 เม.ย. 2559)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตขอ... (21 เม.ย. 2559)

ผู้บริหาร พนักงานและประชา... (18 เม.ย. 2559)

แผนผังประชาสัมพันธ์แสดงขั... (09 พ.ย. 2558)

ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัค... (09 ก.ค. 2558)

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบ... (06 ก.ค. 2558)

ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภา... (25 พ.ย. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก... (15 พ.ย. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถดับเพลิงเอนกประสงค์ ด้วยวิ... (09 พ.ย. 2560)  
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถดับเพลิงเอนกประสงค์ (02 พ.ย. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง สอบราคาอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒... (15 ธ.ค. 2558)
ประกาศ เทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศ... (05 พ.ย. 2558)
ประกาศ เทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง ยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... (05 พ.ย. 2558)
ประกาศ เทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.... (13 ต.ค. 2558)
สรุปผลการดำเนินการจุดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (01 ต.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างคันทางถนนดินเรียบคลองช... (06 ธ.ค. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๒๖... (06 ธ.ค. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเท... (06 ธ.ค. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนน... (06 ธ.ค. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มป้ายทางเข้าเทศบาลต... (12 ก.ย. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอ... (12 ก.ย. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอ... (12 ก.ย. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กลา... (12 ก.ย. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ลานเอนกประสงค์เ... (03 มิ.ย. 2556)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ประวัติพระเจ้าแสนสามหมื่น (06 มี.ค. 2556)  
Responsive imageเทศบาลตำบลโซ่พิสัย
เลขที่ 234 หมู่ที่ 1 ถนนปากคาด - พรเจริญ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
โทรศัพท์ : 0-4248-5058-9  โทรสาร : 0-4248-5058  อีเมล์ : admin@sophisai.go.th

Powered By sophisai.go.th