Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (27 มิ.ย. 2560)  
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (03 พ.ค. 2560)  
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) (27 เม.ย. 2560)  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (03 เม.ย. 2560)
ประกาศ กำหนดวันให้ชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๐ (31 ต.ค. 2559)
ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (31 ต.ค. 2559)
ประกาศให้เจ้าของทรัพย์สินซื่งมีกรรมสิทธิ์ในทร้้พย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโ... (31 ต.ค. 2559)
การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วในการบริการประชาชน (31 ต.ค. 2559)
ขอความร่วมมือในการชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (31 ต.ค. 2559)
ประกาศกำหนดวันให้ชำระภาษีป้าย ประจำปี 2558 (12 พ.ย. 2558)
ประกาศให้เจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลไปรับแบบพิ... (12 พ.ย. 2558)
ประกาศขอความร่วมมือในการชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยประจำปี 2558 (12 พ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัยเรื่องการมอบอำนาจนายกให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน (12 พ.ย. 2558)
แผนผังประชาสัมพันธ์แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ (09 พ.ย. 2558)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 (07 ต.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่องให้บริการรับชำระภาษีฯ ในช่วงพักเที่ยง (21 ก.ย. 2558)
เทศบัญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ (10 ก.ย. 2558)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลโซ่พิสัย ฉบับที่2 (16 มิ.ย. 2558)
ประกาศกำหนดวันให้ชำระภาษีปีงบประจำปี 2558 (28 พ.ย. 2557)
ประกาศให้เจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลไปรับแ... (28 พ.ย. 2557)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

16 กันยายน 2559 เทศบาลตำ... (30 ก.ย. 2559)  

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ... (25 ก.ค. 2559)  

จดหมายข่าวฉบับที่ 4 (25 พ.ค. 2559)  

จดหมายข่าวฉบับที่ 3 (25 พ.ค. 2559)

ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 25... (21 เม.ย. 2559)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตขอ... (21 เม.ย. 2559)

ผู้บริหาร พนักงานและประชา... (18 เม.ย. 2559)

แผนผังประชาสัมพันธ์แสดงขั... (09 พ.ย. 2558)

ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัค... (09 ก.ค. 2558)

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบ... (06 ก.ค. 2558)

ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภา... (25 พ.ย. 2557)

แจ้งเตือนให้ยื่นแบบแสดงรา... (25 พ.ย. 2557)

พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบปร... (04 ก.ย. 2557)

โครงการสำรวจภาษีบำรุงท้อง... (21 พ.ย. 2556)

นายวิเชยร คงทัน นายกเทศมน... (16 ส.ค. 2556)

โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้า... (22 เม.ย. 2556)

ฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติเห... (22 เม.ย. 2556)

ฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติเห... (11 เม.ย. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง สอบราคาอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒... (15 ธ.ค. 2558)  
ประกาศ เทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศ... (05 พ.ย. 2558)  
ประกาศ เทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง ยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... (05 พ.ย. 2558)  
ประกาศ เทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.... (13 ต.ค. 2558)
สรุปผลการดำเนินการจุดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (01 ต.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างคันทางถนนดินเรียบคลองช... (06 ธ.ค. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๒๖... (06 ธ.ค. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเท... (06 ธ.ค. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนน... (06 ธ.ค. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มป้ายทางเข้าเทศบาลต... (12 ก.ย. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอ... (12 ก.ย. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอ... (12 ก.ย. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กลา... (12 ก.ย. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลโซ่พิสัย เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ลานเอนกประสงค์เ... (03 มิ.ย. 2556)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ประวัติพระเจ้าแสนสามหมื่น (06 มี.ค. 2556)  
Responsive imageเทศบาลตำบลโซ่พิสัย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 1 ถนนปากคาด - พรเจริญ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
โทรศัพท์ : 0-4248-5058-9  โทรสาร : 0-4248-5058  อีเมล์ : admin@sophisai.go.th

Powered By sophisai.go.th